Gullvi Sandin AB erbjuder

psykoanalys
individuell psykoterapi
parpsykoterapi och familjerådgivning
handledning/konsultation
utbildning, såväl mera omfattande utbildningar som enstaka föreläsningar
chefsstöd och -handledning
krishjälp och debriefing för individer och grupper
insatser i arbetsgrupper i behov av hjälp med exempelvis relationsproblem
drömgrupper

hjälp till barn och föräldrar:

föräldrastöd
samtalshjälp till spädbarn och deras föräldrar
barnanalys

Medlem av

Svenska Psykoanalytiska Föreningen
Svenska Föreningen för Psykoanalytisk Parpsykoterapi
Drömgruppsforum
British Society of Couple Psychotherapists and Councellors (hedersmedlem)
Svenska Publicistklubben

Om du klickar på de ord som är understrukna kommer du till sidor med ytterligare information

Mottagning på Askrikegatan 17, 1 tr,115 57 Stockholm
Tfn: 08 - 663 98 23
E-post: gullvi.sandin@telia.com

Start