Handledning och konsultation

Jag har en lång erfarenhet av att handleda många olika personalkategorier: socialarbetare, psykologer, psykoterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, läkare, präster, lärare, skådespelare, chefer på olika nivåer. Jag har också handlett inom psykolog- och psykoterapiutbildningar samt inom Svenska Föreningens för Symboldrama utbildning. Kontraktet för handledningen bestäms av mig tillsammans med den som söker handledning. Handledning är en pedagogisk process och jag brukar vara beredd att inom handledningens/konsultationens ram ge utrymme för allt som är arbetsrelaterat. Det kan handla om funderingar kring dig själv i din yrkesutövning, det kan också handla om att du vill ha hjälp att förstå vad som händer i relation till arbetskamrater eller underställda. Könsskillnader i utövande av yrke eller ledarskap är ibland en central fråga att fundera över.

Start