Familjerådgivning och parpsykoterapi

 

Familjerådgivning innebär att paret söker hjälp gemensamt efter att svårigheter har uppstått i relationen. Kontakten kan innebära ett eller flera samtal och syftet bestäms av paret och behandlaren tillsammans. Det kan tex innebära att man söker förstå vad som har hänt i relationen, att komma fram till ett beslut om och i så fall hur man ska fortsätta att leva tillsammans. Det kan också innebära att paret önskar hjälp att separera på ett bra sätt och finna goda lösningar för barnen. Familjerådgivning kan innefatta mera konkret information, tex om lagstiftning eller vart man vänder sig i olika frågor.

Familjerådgivarens uppgift är inte att vara domare, inte att avgöra vem som har rätt och vem som har fel. Det låter sig fö inte göras, eftersom båda brukar ha del i vad som har hänt och båda är drabbade och olyckliga över situationen. Familjerådgivarens uppgift är att söka hjälpa paret att försonas med sin situation och att de ska försöka hitta den väg som passar bäst för just dem.

Varje kommun är ålagd att erbjuda familjerådgivning, oftast till ett subventionerat pris. Vissa kommuner har egna familjerådgivare anställda, andra erbjuder kommuninnevånarna möjlighet att söka hjälp hos privata behandlare som bodkänts av kommunen. Ofta är det antal samtal som kommunen subventionerar begränsat.

Många par söker privat familjerådgivning för att få den behandlare man önskar eller för att ha frihet att gå i samtal så länge som man själv bestämmer.

Jag arbetar med familjerådgivning utifrån avtal med flera kommuner, Täby, Lidingö, Nacka, Järfälla och Danderyd. Samtalen är då subventionerade för bosatta inom dessa kommuner.

Parpsykoterapi innebär att paret går i samtal tillsammans med målsättningen att förstå sin relation på ett djupare plan. Kontakten är oftast föranledd av en längre tids svårigheter i relationen. Parpsykoterapi innebär ett djupare och längre arbete än vad familjerådgivning oftast gör. När konflikter i relationer uppstått, händer inte sällan att man ser den andre som orsaken till problemet och den som måste ändra sig för att det ska kunna bli bättre. Det förekommer också att den ena parten lägger hela skulden på sig själv. En målsättning i parpsykoterapi är att närmare undersöka hur var och en bidrar till att relationen ser ut som den gör. Det handlar ofta om att söka förstå mera av omedvetna processer och hur set kommer sig att man har valt varandra – trots att svårigheterna ofta kunde anas på ett mycket tidigt stadium. Det är svårt att leva i ett parförhållande och det ställer stor

Såväl familjerådgivning som parpsykoterapi vänder sig till både heterosexuella och samkönade par.