Utbildning och föreläsningar

Jag medverkar gärna i olika utbildningssammanhang. Jag är beredd att åta mig enstaka föreläsningar inom de områden som jag har erfarenhet, t ex parbehandling, krisbehandling, symboldrama och arbete med sexuella problem.

Jag har en lång erfarenhet av att undervisa inom socionom-, psykolog- och prästutbildning samt inom olika internutbildningar inom kommuner och landsting. Jag har också utformat utbildningsprogram utifrån speciella önskemål, tex för psykoterapeuter inom Psykhälsan, Stockholms läns landsting och för familjerådgivare i norra norrland. Sedan många år är jag lärare inom den utbildning som bedrivs av Svenska Föreningen för Symboldrama.

Jag har självständigt utformat en steg 2-utbildning i parpsykoterapi där jag också var kursansvarig.

Start