Individuell psykoterapi

Psykoterapi innebär regelbundna samtal under längre eller kortare tid hos en utbildad psykoterapeut. Behandlingen inleds med 2-3 s.k. bedömningssamtal varefter du avgör om du vill fortsätta och på vilket sätt. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. Att psykoterapeuten är legitimerad innebär att Socialstyrelsen har utfärdat legitimationen enligt fastställda kriterier på samma sätt som de gör för läkare, psykologer eller sjukgymnaster.

Jag är utbildad inom den psykoterapeutiska metoden Symboldrama, en psykoanalytiskt orienterad psykoterapi där man arbetar med inre bilder. Denna psykoterapeutiska metod har för många varit en värdefull väg vid tex psykosomatiska problem eller i kriser och för de som är roade av att ”leka” med och tänka i bilder.

Man kan söka psykoterapi för t.ex. ångest, depression, svårigheter i relationer, problem med närhet, livskriser av olika slag, stress, eller kroppsliga sjukdomar som anses ha en psykologisk bakgrund. Det kan också handla om en önskan om personlig utveckling. Det gemensamma är en önskan om förändring som oftast hör ihop med att förstå sig själv och sina egna reaktioner samt att förstå andra och deras reaktioner.

Psykoterapi innebär oftast 1-2 samtal/vecka och kan pågå under en kortare, begränsad tid, tex 15 samtal eller under en längre tid.

Start