Utbildning

— Psykoanalytiker, Norsk Psykoanalytisk Institutt 2003
— Lärar- och handledarutbildning i psykoterapi, 2 år, St Lukas/Psykoterapicentrum
— Gruppsymboldrama 1994-1995
— Drömgruppsledarutbildning 1988-1992
— Svenska Föreningen för Symboldramautbildning 1992
— AGSLO-utbildningar 1983 och 1993
— Räddningsverkets utbildning i kris och katastrofbeteende 1990
— Parpsykoterapi och familjeterapi i England och Sverige
— Forskarutbildning i psykologi Lunds Universitet, kurser 70p
— Psykologexamen, Lunds universitet 1981
— Klientcentrerad psykoterapi, 2 år, 1975
— Gruppledarmetodik 1974-75
— Socionomexamen, social linje, Lund 1974


 


Arbetserfarenhet

Privat praktik fr o m 1991- fortf
   (par- och individualbehandling, handledning, konsultation och undervisning, inkluderande     chefsstöd och arbetslagsutveckling)
— RFSU-kliniken, konsultanställd 1990 - 2011
— Handledare inom handledarutbildningar Stockholms Universitet och Socialhögskolan, 6 år
— Kursansvarig för parpsykoterapiutbildning anordnad av SFPP 2002 - 2003
— Kursansvarig för legitimationsgrundande utbildning i parpsykoterapi 1991 - 1996
— Föreståndare för familjerådgivning, SLL 1987 - 1995 (delvis tjl från 1991)
— Lärare inom utbildningar på Lunds och Stockholms universitet (socionom-, psykolog- och     prästutbildning), 1973 - 2009
— Familjerådgivare och föreståndare för Familjerådgivningen, Kalmar län 1975 - 1987


 

Handledarerfarenhet

Omfattande erfarenhet som handledare sedan 1975 som på begäran kan styrkas och beskrivas närmare. Handledning har bedrivits såväl i grupp som individuellt .

De flesta av handledningsuppdragen omfattar minst 1 ½ år för bl a kuratorer inom somatisk och psykiatrisk verksamhet, social- och familjerättssekreterare, familjerådgivare, läkare, psykologer och psykoterapeuter, för institutionspersonal, inom olika psykoterapiutbildningar samt för chefer och arbetsledare.

   


Konsultuppdrag inom organisationer

Handledning för chefer - tex inom Svenska Handelsbanken, Svenska kyrkan, SIDA, Stockholms Stad och Stockholms läns landsting 1990

Ett stort antal utbildningsuppdrag inom kommuner, landsting, RFSU, kyrkan och företag rörande t ex kriser (reaktioner, förlopp, hantering, organisation), relationsaspekter, sexuell problematik, arbetsledarfrågor.

Ett stort antal konsultuppdrag inom främst Kalmar, Blekinge och Kristianstads läns landsting, olika socialförvaltningar och skolor med inriktning på arbetslags- och organisationsutveckling 1970 - 87.

Uppdrag som ”International advisor” för tidskriften Couple and Family Psychoanalysis som ges ut på Karnac´s förlag i London

   


Certifikat

— Medlem av IPA 2003
— Auktorisation som specialist inom klinisk psykologi, 1995:
   särskilt åtgärder/behandling/rådgivning
   särskilt utredning/bedömning/diagnostik
— Auktorisation som familjerådgivare 1994
— Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut 1987
— Socialstyrelsens legitimation som psykolog 1982

Honorary Member of the Tavistock Institute of Medical Psychology 2018

 


Start