Gullvi Sandin

Leg psykolog  Socionom  Leg psykoterapeut
Medlem av Svenska Psykoanalytiska Föreningen

 

 

Presentation av min verksamhet

Jag har arbetat med psykosocialt och psykoterapeutiskt/psykoanalytiskt behandlingsarbete sedan början av 1970-talet samt med undervisning, handledning/konsultation samt grupp-, chefs och organisationsutveckling. Mina erfarenheter spänner således över ett brett område men har viktiga gemensamma nämnare: jag har tyckt mycket om att arbeta med människor och önskat bidra till växt och utveckling. Jag har haft ett intresse att förstå mera av vad som händer ”på insidan” i såväl individer som grupper och organisationer. Jag har varit nyfiken på att arbeta utifrån olika infallsvinklar. Jag tycker mycket om att läsa, skriva och tänka och har en omfattande vidareutbildning, tex symboldrama, parbehandling, psykoterapi och psykoanalys.

Under årens lopp har jag arbetat med parbehandling inom kommunal verksamhet samt i min privata praktik och har också i många år varit chef för familjerådgivningen inom Kalmar län och Stockholms läns landsting. Jag flyttade till Stockholm från Kalmar 1987 och har under den tiden bla ansvarat för den hitintills enda legitimationsgrundande utbildning i parbehandling som har givits i Sverige. 1990 - 2011 arbetade ung 1 dag/vecka som konsult på RFSU-kliniken med sexuellt relaterade problem. Jag har också arbetat som lärare på bl a socionom- och psykologutbildningarna vid Stockholms universitet, inom symboldramautbildning, olika internutbildningar samt i min privata praktik med psykoanalys, psykoterapier, handledning och konsultation.

Under de senaste åren har jag deltagit i utbildning och utvecklingsarbete inom Svenska Psykoanalytiska Föreningen i en grupp som arbetar med problem mellan spädbarn och deras föräldrar.

Jag ingår i ett nätverk med kollegor som har psykoterapeutisk, medicinsk och juridisk kompetens.Vid behov kan jag utan att röja min klients identitet erhålla synpunkter och råd. Jag har också tillgång till handledning.

Min mottagning ligger på Askrikegatan 17 i Stockholm, helt intill T-banan och med flera bussar i närheten.

E-mailadress: gullvi.sandin@gmail.com Tel.: 0735-891122

Närmare information om det som jag ovan sammanfattat kan du hitta på följande sidor (klicka på länkarna nedan).

Jag erbjuder         
Utbildning och yrkeserfarenhet
Litteratur om par att köpa